แจ้งโอนเงิน

ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

หากต้องการใบเสร็จฉบับจริง กรุณาติดต่อ LINE : @accanalysis

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้านิติบุคคลกรณียอดซื้อเกิน 1,000 บาท ที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน รบกวนติดต่อแอดมินที่ Line Official : @accanalysis เพื่อยืนยันยอดชำระค่ะ เนื่องจากมีหัก ณ ที่จ่าย ขอสงวนสิทธิ์ไม่โอนค่าหัก ณ ที่จ่ายคืนทุกกรณีหากลูกค้าโอนเงินมาเต็มจำนวน

บริษัท แอคเคาน์ติ้ง อนาไลซิส จำกัด

ธนาคาร ไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี : 411-126461-4

© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.