หลักสูตรอบรม CPD ออนไลน์

หลักสูตรอบรมด้านบัญชี ของ Accounting Analysis สำหรับ อบรมเพื่อเก็บชั่วโมง CPD

 • ทุกหลักสูตรอบรม CPD ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • เนื้อหาหลักสูตรเข้มข้น วิเคราะห์ เจาะลึก และทันเหตุการณ์ ในทุกแง่มุมด้านบัญชี

แสดง 5 รายการ

  ขั้นตอนง่ายๆ

 • สมัครบัญชี

 • สั่งซื้อคอร์ส

 • เข้าอบรมออนไลน์

 • ทำข้อสอบ

 • ส่งหลักฐาน

 • ออกหนังสือรับรอง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม, แจ้งปัญหาการสั่งซื้อ และการใช้งานระบบ ได้ทาง LINE : @accanalysis

วิทยากร

คุณวศิน ทรรศนียศิลป์
เจ้าของเพจ Accounting Analysis

เงื่อนไขการอบรมบัญชีออนไลน์

1. ผู้สมัครอบรมเก็บชั่วโมงบัญชีสามารถเข้าเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายใน 90 วัน แต่ไม่เกินปีที่สมัครเรียน โดยหลักสูตรสามารถใช้ยื่นเก็บชั่วโมงบัญชีได้ 1 ครั้งต่อปี
2. ผู้อบรมจะต้องเข้าอบรมจนครบทุกบทเรียนก่อนจึงจะสามารถเข้าทำแบบทดสอบได้
3. ผู้อบรมจะต้องทำแบบทดสอบ ให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% จึงจะผ่านการทดสอบ
4. ผู้อบรมสามารถทำแบบทดสอบได้ 2 ครั้ง หากยังไม่ผ่านการทดสอบ ผู้อบรมจะต้องเริ่มเรียนหลักสูตรใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง โดยให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำเปิดระบบการเรียนใหม่ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ทั้งนี้ หากผู้อบรมยังคงไม่ผ่านการทดสอบ หน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหลักสูตรของผู้อบรมทันที
5. เมื่อผ่านการทดสอบ ผู้อบรมจะต้องส่งหลักฐานการเรียนและหลักฐานการทำแบบทดสอบตามข้อกำหนดของหลักสูตร หลังจากหน่วยงานตรวจสอบหลักฐานแล้ว ผู้อบรมจึงจะสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการอบรมได้ ทั้งนี้ ผู้อบรมจะต้องส่งข้อมูลหมายเลขผู้ทำบัญชีและ/หรือ หมายเลขผู้สอบบัญชีให้บริษัท แอคเคาน์ติ้ง อนาไลซิส จำกัด ก่อน จึงจะสามารถพิมพ์หนังสือรับรองได้
6. ผู้อบรมสามารถสมัครเรียนใหม่ในคอร์สเดิมได้ในปีปฏิทินถัดไป

อบรม CPD ออนไลน์ กับ Accounting Analysis

▶️ เก็บชั่วโมง CPD ได้เต็มตามจำนวนชั่วโมงที่เรียนจริง
▶️ รับหนังสือรับรองทางออนไลน์ หลังผ่านการทดสอบ และผ่านการตรวจสอบหลักฐาน
▶️ ข้อสอบไม่ยาก ขอบเขตข้อสอบจำกัดเฉพาะเนื้อหาที่สอนในหลักสูตร หรืออยู่ในเอกสารประกอบการอบรม

© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
  0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ