งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) : ข้อกำหนด การอ่าน และข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

138 ท่าน (สมาชิกที่ลงคอร์สนี้)

เหมาะสำหรับนักบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

ประกอบด้วยเนื้อหาคือ

 • งบกระแสเงินสด : ข้อกำหนด
 • การอ่านกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (CFO)
 • การอ่านกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI)
 • การอ่านกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (CFF)
 • การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ
 • อัตราส่วนทางการเงินด้านสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
 • การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตาม TFRS 7 และตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงในทางปฏิบัติ
 • TFRS 16 กับงบกระแสเงินสด
 • เงินสด ในมุมการบริหารจัดการ
 • การสื่อสารข้อมูลกระแสเงินสดในภาวะวิกฤติ
 • Comprehensive Case
 • สรุปประเด็นสำคัญ
สมัครเรียนคอร์สนี้
 • 1,000฿
 • 90 วัน
 • Course Certificate
© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
  0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ