กฎกระทรวงว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (ฉบับใหม่) ลงราชกิจจาฯ แล้ว

[กฎกระทรวงว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (ฉบับใหม่) ลงราชกิจจาฯ แล้ว]

เพิ่งลงราชกิจจาฯ วันนี้เลยครับ (29 เม.ย. 64)
.
สำหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน Range ใหม่จะอยู่ที่
1. เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป
2. เกิน 200,000 แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
3. ไม่เกิน 200,000 บาท
.
Source : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/A/029/T_0007.PDF

เมษายน 29, 2021
© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ