เปรียบเทียบจำนวนผู้สอบบัญชี กับจำนวนนิติบุคคล

[เปรียบเทียบจำนวนผู้สอบบัญชี กับจำนวนนิติบุคคล]

มักจะมีผู้คนพูดเสมอว่าผู้สอบบัญชีขาดตลาดเมื่อเทียบกับจำนวนนิติบุคคล

แอดเลยเอาข้อมูลมาให้ดูเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ของ Industry นี้กันครับ
(นอกจากนี้เผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านที่อยากจะทำงานสอบบัญชีครับ)

ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่ามีจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ 746,298 ราย ในขณะที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ 10,240 คน

📌 จึงแปลความได้ว่า โดยเฉลี่ยคือผู้สอบบัญชี 1 คนจะมีลูกค้าในมือ 72 นิติบุคคล

(ยังไม่นับผู้สอบบัญชีภาษีอากรซึ่งสามารถรับผิดชอบได้เฉพาะห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลบางส่วนเท่านั้น)

โดยแฟนเพจอาจพอทราบว่า จำนวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ 10,240 คนนั้น ในความเป็นจริงอาจจะเป็นผู้สอบบัญชีที่ถือใบ CPA ไว้เพื่อเป็น Certificate เฉยๆ โดยไม่ได้ตรวจสอบบัญชี หรืออาจจะทำงานสอบบัญชีเป็นงานรองเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าโดยเฉลี่ยต่อผู้สอบบัญชี (ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา) 1 คน จะพุ่งสูงกว่า 72 นิติบุคคล

แล้วอัตราส่วนนี้มีแนวโน้มอย่างไร ?

หากเปรียบข้อมูลอัตราส่วนระหว่างจำนวนนิติบุคคลเพิ่มขึ้นสุทธิต่อจำนวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ในปี 2561 และ 2562 ที่ผ่านมา ก็พบว่ามีอัตราส่วนราว ๆ 1 : 90 (ผู้สอบบัญชีใหม่ 1 คน มีนิติบุคคลใหม่ในมือ 90 นิติบุคคล)

หากเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ก็จะยิ่งทำให้ลูกค้าในมือโดยเฉลี่ยของผู้สอบบัญชีเดิมที่ 72 นิติบุคคล จะยิ่งสูงขึ้นไปอีก

นี่ยังไม่นับผู้สอบบัญชีอีกหลายๆท่าน ที่มีอายุมากขึ้น เริ่มวางมือจากงานสอบบัญชี รวมไปถึงผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สุดท้ายแล้วไม่ได้รับงานสอบบัญชีนะครับ

ย้อนกลับมาที่ตัวเลขเฉลี่ย 72 นิติบุคคลต่อผู้สอบบัญชี 1 ราย เมื่อคิดเร็วๆ จะได้ว่าภายใน 1 ปี ผู้สอบบัญชีแต่ละรายจะตรวจสอบบัญชีโดยเฉลี่ย 5 วันต่อ 1 นิติบุคคล

แต่ในความเป็นจริงคือตัวเลขที่หารนั้นนับรวมวันหยุด รวมทั้งไม่ได้คำนึงถึงงานสอบบัญชีที่มีความเป็น Seasonal (กระจุกตัว) ในช่วงหน้างบอีกนะครับ .

ดังนั้นหากเป็นนิติบุคคลที่มีธุรกรรมจำนวนมากและซับซ้อนประเด็นเรื่องทีมงานของผู้สอบบัญชี และคุณภาพงานของผู้ทำบัญชี จึงเป็นเรื่องสำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพครับ

จะเห็นได้ว่า แม้แนวโน้มตัวเลขจำนวนนิติบุคคลต่อผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เห็นถึงความน่าสนใจของตลาดการสอบบัญชี แต่สิ่งที่จะต้องคำนึงอยู่เสมอคือเรื่องคุณภาพงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีจะต้องบริหารจัดการอย่างหนักหน่วงมากขึ้นเป็นเงาตามตัวครับ

กันยายน 6, 2020
© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ