ความหมายของรายการในงบการเงิน สำหรับ “บริษัทจำกัด”

[ความหมายของรายการในงบการเงิน สำหรับ “บริษัทจำกัด”]

Case การอ่านงบการเงินส่วนใหญ่ที่ Accounting Analysis ได้นำเสนอ มักเป็น Case ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แม้ว่าจะมี Case ที่น่าสนใจ ตื่นเต้น และน่าติดตามเป็นจำนวนมาก แต่ก็ต้องบอกว่า ณ วันนี้จำนวนบริษัทจดทะเบียนฯ ของประเทศไทยนั้นมีไม่ถึง 1,000 ราย ในขณะที่จำนวนนิติบุคคลทั่วประเทศมีจำนวนเกือบ 800,000 ราย ณ เดือน ม.ค. 2564 โดยเป็นนิติบุคคลประเภท “บริษัทจำกัด” เกือบ 600,000 ราย
.
ดังนั้นการรู้จักและเข้าใจ ความหมายของรายการในงบการเงิน สำหรับ “บริษัทจำกัด” จึงมีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ต้องจัดทำงบการเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลจากงบการเงินของ “บริษัทจำกัด” ที่จัดทำบัญชีตามเกณฑ์ของ TFRSs for NPAEs
.
Accounting Analysis จึงได้นำ ความหมายของรายการย่อในงบการเงิน สำหรับ “บริษัทจำกัด” มาให้ท่านที่สนใจเก็บไว้ใช้งานกันครับ
.
ซึ่งเราจะเจอว่า ยังคงมีชื่อบัญชีเหล่านี้อยู่ เช่น เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ในขณะที่ TFRSs for PAEs ได้เปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นตาม TFRS 9 แล้ว)
.
โดยข้อมูลมาจาก “คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔” (ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔)
.
และหากต้องใช้งานจริง แนะนำให้อ่านทั้งคำชี้แจงข้างต้น ประกอบกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ , TFRSs for NPAEs และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับ

มีนาคม 3, 2021
© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ