เมื่อลูกหนี้ xxx เข้าแผนฟื้นฟู กระทบงบ “บางจาก” ขนาดไหน ใน Q2/2020

[เมื่อลูกหนี้ xxx เข้าแผนฟื้นฟู กระทบงบ “บางจาก” ขนาดไหน ใน Q2/2020]

นอกจากกลุ่มสถาบันการเงินที่แอดเคยเขียนไว้ว่าได้รับผลกระทบจากบริษัทแห่งหนึ่งที่เข้าแผนฟื้นฟู จนทำให้แบงค์ต้องตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (หรือพูดง่ายๆคือหนี้สงสัยจะสูญ) สำหรับเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทดังกล่าวแล้ว

ก็ถึงคราวบริษัทที่เป็นคู่ค้าอย่างบางจากกันบ้าง

ใน Q2/2020 บางจากประกาศผลประกอบการในงวด Q2/2020 ที่ ขาดทุน 1,911 ล้านบาท

ก็พบว่ายอดขาดทุนเกือบครึ่งหนึ่งหรือจำนวน 895 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการตั้ง Expected Credit Loss (ECL) ของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น “เนื่องจากลูกหนี้การค้ารายใหญ่ยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง”

หากดูมูลหนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วน่าจะตั้งเกือบเต็มจำนวนมูลหนี้เลยครับ

และแม้ว่าบางจาก จะใช้ข้อผ่อนปรนทางบัญชี COVID-19 ที่จะตั้ง ECL โดย “ไม่นำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณา”

แต่หลักการใช้ข้อผ่อนปรนข้อนี้ก็คือ เมื่อใดก็ตามที่มีความชัดเจนว่าลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระได้แล้ว บริษัทก็ไม่สามารถยื้อหรือซื้อเวลาที่จะไม่ตั้งค่าเผื่อได้

ดังนั้นจึง Case นี้จึงเป็นตัวอย่างว่า ในสถานการณ์แบบนี้บริษัทจะต้องตั้งค่าเผื่อ แม้ว่าจะใช้ข้อผ่อนปรนทางบัญชีอยู่ก็ตาม

แฟนเพจท่านไหนเห็นว่า Listed Company รายใดต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ บ.นี้อีก มาแชร์ใน Comments ได้เลยครับ

ข้อมูล จาก งบการเงิน และ MD&A BCP Q2/2020

บทความนี้ไม่ได้ชี้นำหรือให้คำแนะนำการซื้อขายหลักทรัพย์ โปรดศึกษาข้อมูลจากบริษัทอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุนครับ

สิงหาคม 14, 2020
© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ