เมื่อสองปีที่แล้ว “เงินติดล้อ” เคยมีมูลค่าเท่าไหร่ : ข้อมูลจากงบการเงิน BAY

[เมื่อสองปีที่แล้ว “เงินติดล้อ” เคยมีมูลค่าเท่าไหร่ : ข้อมูลจากงบการเงิน BAY]

เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ก่อนหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมา (12 เม.ย. 2564) BAY (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ก็ได้แจ้งตลาดว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ เงินติดล้อ นั้นมีผลบังคับใช้ และได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น คือ 34.00 – 36.50 บาทต่อหุ้น
.
“ราคาขายเหมาะสมหรือไม่ แพงไปหรือเปล่า” ล้วนเป็นคำถามที่พรั่งพรูออกมาจากวงการตลาดทุนเกือบทั้งคืนเหมือนกับไม่รู้จักกับคำว่า “หยุดสงกรานต์” กันอีกต่อไป แต่เท่าที่ดูก็มักจะเป็นการเปรียบเทียบราคาเสนอขายเบื้องต้น กับ P/E Ratio ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
.
อย่างไรก็ดี หนึ่งในข้อมูลเพิ่มเติมที่หลายๆ ครั้งมักจะใช้ดูประกอบกับการทำ Valuation (แม้ว่าจะไม่ได้เอามาใช้อย่างตรงๆ) ก็คือ การเปรียบเทียบกับมูลค่า Deal ที่คล้ายๆกัน ที่เกิดขึ้นล่าสุด ว่าแตกต่างหรือไม่ และกรณีที่แตกต่างอย่างมาก ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงต้องทำการบ้านเพิ่มอีกสักหน่อยว่าเพราะอะไร
.
ความสนุกของ Case เงินติดล้อ คือ มันเพิ่งมี Deal “ขายเงินติดล้อ” สัดส่วนถึง 50% … เมื่อสองปีที่แล้วนี้เองครับ

Deal ที่ว่า เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง BAY ได้จำหน่ายเงินลงทุนใน “เงินติดล้อ” ออกไป 50% (จากเดิมที่ BAY ถือ 100% และ “เงินติดล้อ” มีสถานะเป็น “บริษัทย่อย” (Subsidiary) ของ BAY)
.

ทั้งนี้ผู้ที่มาซื้อเงินลงทุน 50% ของ “เงินติดล้อ” ก็คือ Siam Asia Credit Access Pte Ltd. (“SACA”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในลำดับสูงสุด คือ กองทุน CVC Capital Partners Asia Fund IV และบริษัท Equity Partners Limited
.

ผลจากรายการดังกล่าว จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ BAY ใน “เงินติดล้อ” เหลือเพียง 50% และทำให้ “เงินติดล้อ” มีสถานะลดลงกลายเป็นเพียง “การร่วมค้า” (Joint Venture) ของ BAY
.

และเมื่อมีการสูญเสียการควบคุม (Loss of Control) ในบริษัทย่อย ตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินบริษัทจึงต้องรับรู้กำไรขาดทุนอย่างน้อย 2 ส่วน คือ

1. กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 50%
2. กำไรขาดทุนจากการ “วัดมูลค่า” เงินลงทุนส่วนที่เหลืออีก 50% ให้เป็น “มูลค่ายุติธรรม” (Fair Value) ซึ่ง Fair Value นี้จะหลายเป็น ราคาทุนเริ่มแรกของเงินลงทุนใน Joint Venture ต่อไป
.

ซึ่ง BAY ก็ได้เปิดเผยข้อมูลกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว ดังนี้

1. กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 50% : 4,290 ล้านบาท ในงบการเงินรวม

2. กำไรขาดทุนจากการ “วัดมูลค่า” เงินลงทุนส่วนที่เหลืออีก 50% ให้เป็น “มูลค่ายุติธรรม” (Fair Value) : 4,335 ล้านบาท
.

รวมๆ แล้ว BAY ก็สามารถรับรู้กำไรได้ถึง 8,625 ล้านบาท จาก Deal นี้
.

ข้อมูลที่น่าสังเกตคือ ณ เวลาดังกล่าว BAY ได้เปิดเผยข้อมูลว่า “โดยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่เปลี่ยนแปลงการควบคุมเป็นจำนวน 8,027 ล้านบาท”
.

จึงตีความได้ว่า Fair Value ของเงินลงทุนใน “เงินติดล้อ” ที่เหลืออีก 50% ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่าอยู่ที่ 8,027 ล้านบาท … จำตัวเลขนี้ ก่อนที่จะไปในรูปถัดไปครับ …

หากย้อนกลับมาที่ข้อมูลของ BAY ที่ระบุว่า ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น คือ 34.00 – 36.50 บาทต่อหุ้น ประกอบกับข้อมูลตามแบบ Filing (ดังรูป) … หากเราคิดบน Assumption ว่าจะมีการเสนอขายที่ราคา 36.50 บาทต่อหุ้น ก็จะได้ Market Capของ “เงินติดล้อ” อยู่ที่ = 36.50 บาทต่อหุ้น x 2,318,984,570 หุ้น ซึ่งจะได้ราว ๆ 84,643 ล้านบาท
.

หากคิดย้อนกลับมาอย่างง่ายๆ ว่า Market Cap ของ “เงินติดล้อ” ที่ 50% ก็จะได้มูลค่าสูงถึง 42,321 ล้านบาท
.

จึงหมายความว่ามูลค่าของเงินติดล้อ (ที่สัดส่วน 50%) นั้นเพิ่มสูงขึ้นกว่า 427% ภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปี (8,027 ล้านบาท -> 42,321 ล้านบาท) …ทั้งนี้ฐานและสถานะในการเปรียบเทียบแอดยังไม่ได้ลงละเอียดไปถึงพวก Control Premium / Minority Discount อะไรพวกนั้นนะครับ
.

สรุปประเด็นหลักที่แอดอยากมาชวนคุยคือ เมื่อสองปีที่แล้ว เคยมีการวัด Fair Value ของเงินติดล้อสัดส่วน 50% ได้ที่ 8,027 ล้านบาท นั่นเองแหละครับ
.

แต่เมื่อคุยมาถึงตรงนี้ ประเด็นที่เพิ่มเติมออกมาคงกลายเป็นว่า เมื่อเราอ่านแบบ Filing หรือรับฟังข้อมูลจากบริษัท คงต้องทดเป็นคำถามในใจว่า ในช่วงสองปีที่ผ่านมา มันมี Factor อะไรที่มา Boost มูลค่าของบริษัทได้มากถึง 427%
.

… รายได้ กำไร ลูกค้า Vision Future หรือ SACA ที่เข้ามาลงทุนในปี 2562 ??? … คงเป็นโจทย์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวที่ผู้ลงทุนอาจต้องหาคำตอบเพิ่มเติมครับ
.

บทความนี้ไม่ได้ชี้นำหรือให้คำแนะนำการซื้อขายหลักทรัพย์ โปรดศึกษาข้อมูลจากบริษัทอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุนครับ

เมษายน 14, 2021
© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ