Auditor รัฐวิสาหกิจ นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ

[Auditor รัฐวิสาหกิจ นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ]

เมื่อก่อนเราอาจคุ้นภาพ สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ แต่ตอนนี้รัฐวิสาหกิจ นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ รายใหญ่ๆ ใช้ BIG4 เป็นผู้สอบบัญชีกันทั้งนั้นเลยครับ

ตุลาคม 5, 2021
© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ