สรุปสั้นๆ : สาเหตุที่กำไร CPALL Q2/2020 ลดลงเกือบ 40% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

[สรุปสั้นๆ : สาเหตุที่กำไร CPALL Q2/2020 ลดลงเกือบ 40% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว]

งบ CPALL Q2/2020 ที่เพิ่งประกาศช่วงเย็นที่ผ่านมา แอดได้สรุปตัวเลขจากงบการเงินให้ดูง่ายๆ ตามภาพครับ

โดยตัวเลขมาจากงบการเงินรวมของ CPALL จึงหมายความว่ารวมผลประกอบการของ MAKRO เข้ามาด้วย

📍 รายได้จากการขายและให้บริการลดลง 11% จากผลกระทบของการ Lock down อันเนื่องจาก COVID-19 โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าการ Lock down มีผลกระทบต่อรายได้รุนแรงที่สุดในเดือนเมษายน

อย่างไรก็ดีหากดูค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ CPALL ก็จะพบว่าอัตราการลดลงของค่าใช้จ่ายหลัก น้อยกว่าการลดลงของรายได้ในไตรมาสนี้

📍 ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการลดลงเพียงแค่ 9.8%

จึงทำให้กำไรขั้นต้นหรือ Gross Profit ลดลงถึง 14.9% อันเนื่องจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

📍 ต้นทุนในการจัดจำหน่าย หรือ Selling Expense แม้ว่าจะลดลงจากค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าบริหารงานร้านสะดวกซื้อ และค่าสาธารณูปโภค แต่ลดลงเพียง 7.1% เท่านั้น

📍 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หรือ Administrative Expense ที่เห็นว่าลดลงถึง 20.3% นั้น แอดขอชี้ประเด็นว่าเนื่องจากฐานเมื่อปีที่แล้วสูง เพราะปีที่แล้วมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ที่เป็น 1-time expense จำนวน 809 ล้านบาท หากดึง 809 ล้านบาทออกจากค่าใช้จ่ายเมื่อปีที่แล้ว จะทำให้ Administrative Expense ลดลงจากปีที่แล้วเพียง 4.8% เท่านั้น

มาถึงตรงนี้จึงทำให้กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงถึง 26.6%

นอกจากนี้ยังมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น 17.3% เมื่อสุทธิกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลง 43%

จึงทำให้กำไรสุทธิ (กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) ลดลง 39.8% จาก 4,795 ล้านบาทใน Q2/2019 มาอยู่ที่ 2,887 ล้านบาทใน Q2/2020 นั่นเองครับ

Raw Data จากงบการเงิน CPALL Q2/2020, MD&A
วิเคราะห์เพิ่มเติม(อีกเล็กน้อย)และเรียบเรียงโดย Accounting Analysis

บทความนี้ไม่ได้ชี้นำหรือให้คำแนะนำการซื้อขายหลักทรัพย์ โปรดศึกษาข้อมูลจากบริษัทอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุนครับ

สิงหาคม 11, 2020
© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ