MINT ซื้อ Bonchon ลงบัญชีอย่างไร กับ Goodwill อีกเกือบ 13 เท่าตัว

[MINT ซื้อ Bonchon ลงบัญชีอย่างไร กับ Goodwill อีกเกือบ 13 เท่าตัว]

หากจำกันได้เมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมา MINT หรือบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท ชิคเก้น ไทม์ จำกัด ซึ่งดำเนินการร้าน Bonchon ที่มีอยู่กว่า 40 สาขาในประเทศไทย (โดยไม่รวมถึงสิทธิแฟรนไชส์ในการเปิดสาขาใหม่)
.
การเข้าลงทุนในชิคเก้น ไทม์ MINT ระบุไว้ว่า “เพื่อเป็นเจ้าของและดำเนินกิจการร้านอาหาร Bonchon ในประเทศไทย โดยมีประโยชน์ที่ได้รับ คือ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อผลตอบแทนทางการเงินจากเงินปันผลและส่วนเกินมูลค่าหุ้นในอนาคต”
.
โครงสร้างการลงทุนในชิคเก้น ไทม์นั้น MINT ลงทุนผ่านบริษัทย่อยชื่อว่าบริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) โดยให้บริษัทย่อยแห่งนี้ถือหุ้นในบริษัท ชิคเก้น ไทม์ จำกัด ในสัดส่วน 100%
.
MINT ซื้อชิคเก้น ไทม์มาจากผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 6 ราย โดยมีมูลค่าเงินลงทุน (ณ วันที่แจ้งตลาดครั้งแรก) เป็นจำนวน 2,000 ล้านบาท
.
ในด้านแหล่งที่มาของเงินทุน MINT ระบุว่าแหล่งที่มาของเงินลงทุนจำนวน 2,000 ล้านบาทนั้นมาจากเงินกู้ยืมจากธนาคาร
.
และ MINT ได้เข้าซื้อชิคเก้น ไทม์ในเดือน พฤศจิกายน 2562
.
การเข้าซื้อชิคเก้น ไทม์ของ MINT ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งอำนาจควบคุม (Control) เหนือชิคเก้น ไทม์ จึงทำให้ชิคเก้น ไทม์มีฐานะเป็นบริษัทย่อย และ ณ วันที่ซื้อ MINT จะต้องบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ (Business Combinations) โดยใช้วิธีการตาม TFRS 3 หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า Purchase Method
.
เมื่อซื้อธุรกิจแล้วเสร็จ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (TFRS 3) เรื่อง การรวมธุรกิจ ก็กำหนดไว้ว่าบริษัทจะมีระยะเวลาในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการ ซึ่ง MINT ก็สามารถ Complete การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการแล้วเสร็จในปี 2563 ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินปี 2563 ที่ได้แจ้งตลาดไปสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่วันนี้เอง
.
เมื่อดูรายละเอียดการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ ของ Deal นี้ก็จะพบว่าชิคเก้น ไทม์มีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาสุทธิจำนวน 120 ล้านบาท
.
ในขณะที่จำนวนเงินที่จ่ายไปเพื่อการถือหุ้น 100% คิดเป็น 1,638 ล้านบาท (มีการปรับปรุงราคาที่ตกลงซื้อขายเงินลงทุน จากเดิมที่ระบุตามข่าวไว้ที่ 2,000 ล้านบาท)
.
ดังนั้นส่วนต่างระหว่าง 1,638 ล้านบาท (มูลค่าที่จ่ายซื้อ) กับ 120 ล้านบาท (สินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมาที่ระบุได้) คิดเป็นจำนวน 1,518 ล้านบาท จึงรับรู้เป็น Goodwill … เรียกได้ว่า Goodwill ของ Deal นี้ มีมูลค่ามากกว่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมาที่ระบุได้เกือบ 13 เท่าตัวเลยครับ
.
หากเราดูในรายละเอียดของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมาที่ระบุได้ ก็พบว่าสินทรัพย์รายการใหญ่ๆ ก็คือ “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” ซึ่งมีมูลค่าเพียงแค่ 196 ล้านบาท เท่านั้น
.
พูดง่ายๆ ก็คือ เงิน 1,638 ล้านบาทที่จ่ายซื้อนั้น ไม่ได้จ่ายให้กับ Stock ของในร้าน โต๊ะ หรือเก้าอี้เป็นสำคัญ แต่จ่ายให้กับ Goodwill เป็นหลักเสียมากกว่า
.
ในอนาคตชิคเก้น ไทม์จะสร้าง Story รวมถึง Value ให้กับ MINT ได้มากน้อยขนาดไหน คงต้องติดตามกันต่อไปครับ
.
และหลังจากซื้อชิคเก้น ไทม์ได้ไม่กี่เดือน MINT ก็ได้เข้าซื้อกลุ่มบริษัท Spoonful มูลค่าเงินลงทุนราวๆ 2,500 ล้านบาท เพื่อเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ร้านอาหาร Bonchon ในประเทศไทยและเป็นเจ้าของและดำเนินกิจการร้านอาหาร Bonchon ร้านใหม่หรือสาขาใหม่ในประเทศไทย (ซึ่ง ณ สิ้นปี 2563 ยังทำ PPA ไม่แล้วเสร็จ)
.
สุดท้ายนี้ หากถามว่า MINT ซื้อชิคเก้น ไทม์มาได้ในราคาแพงไหม เห็น Goodwill สูงกว่า Net Assets ถึงเกือบ 13 เท่าตัวขนาดนั้น แอดขอไม่ตอบ คงได้แต่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หากเราดูอัตราส่วนอย่างง่ายๆ เท่าที่เราในฐานะคนนอกจะคำนวณได้ เช่น P/B Ratio ก็จะเห็นพอเห็นภาพว่า หากเทียบ BV ของชิคเก้น ไทม์ ซึ่งเปิดเผยที่ 120 ล้านบาท กับมูลค่าของชิคเก้น ไทม์ (100%) ที่ 1,638 ล้านบาท จะได้ P/B Ratio สูงถึง 13.65 เท่า ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับ P/B ของบริษัทร้านอาหารอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งมี Range ตั้งแต่ 1 – 8 เท่า เท่านั้น (8 คือ ร้านขนมหวานแห่งหนึ่ง)
.
อย่างไรก็ดีหากเราหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก DBD อีกสักนิดก็จะพบว่า กำไรสำหรับปี 2562 ของ ชิคเก้น ไทม์ สูงถึง 246 ล้านบาท (ปล. ROA สูงมากๆ ครับ) เมื่อคำนวณ P/E Ratio จะได้ราวๆ 7 เท่า ซึ่งถือว่าไม่ Surprise เลยครับ หากเทียบกับร้านขนมหวานบางร้าน ที่ในบางช่วงเวลามี P/E Ratio วิ่งสูงไปถึง 150 เท่า หรือร้านสุกี้บางแห่งก็วิ่งราวๆ 25 เท่าในช่วงเวลาเดียวกับที่ MINT ซื้อชิคเก้น ไทม์
.
นอกจากนี้แล้วนักวิเคราะห์บางท่านก็ใช้ Ratio อื่นๆ เช่น EV to EBITDA ในการประเมินมูลค่า (ซึ่งก็พูดทำนองว่า ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว) …. ก็ว่ากันไปครับ
.
เขียนมาถึงตรงนี้ แอดมองรูปไก่ Bonchon (ที่มีรูปการคำนวณ Goodwill แปะทับอยู่ด้านบน) เป็นเวลานานระดับนึง … ขอตัวไปหาอะไรทานก่อนนะครับ หากท่านใดได้มาอ่านบทความนี้ไม่ว่าจะเช้า สาย บ่าย เย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนดึกๆ ก็ขออภัยเป็นอย่างสูง ที่รูปนี้อาจทำให้ท่านหิวอีกครั้งหนึ่งครับ
.
บทความนี้ไม่ได้ชี้นำหรือให้คำแนะนำการซื้อขายหลักทรัพย์ โปรดศึกษาข้อมูลจากบริษัทอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุนครับ

มีนาคม 1, 2021
© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ