ใน Q3/2020 บริษัทใน SET 100 ยังคงใช้ข้อผ่อนปรนทางบัญชี COVID-19 กันมากขนาดไหน? สถานการณ์ความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่าลดลงหรือไม่ และบริษัทควรจะทำอย่างไรหากไม่มีข้อผ่อนปรนทางบัญชี COVID-19 ให้ใช้ในปี 2021

[ใน Q3/2020 บริษัทใน SET 100 ยังคงใช้ข้อผ่อนปรนทางบัญชี COVID-19 กันมากขนาดไหน? สถานการณ์ความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่าลดลงหรือไม่ และบริษัทควรจะทำอย่างไรหากไม่มีข้อผ่อนปรนทางบัญชี COVID-19 ให้ใช้ในปี 2021]

ต้องยอมรับว่าในปี 2563 มีหลายๆ เรื่อง ที่ทำให้งบการเงินมีความยากลำบากในการเปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2562 หรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในงวดปี 2563 ด้วยกันเอง
.
เรื่องวิธีการบัญชีตามข้อผ่อนปรนฯ COVID-19 ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุดังกล่าว
.
นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีความกังวลกันว่า ข้อผ่อนปรนฯ ดังกล่าว จะสามารถใช้ได้เพียงสิ้นปี 2563 และเมื่อขึ้นปี 2564 ที่บริษัทจะต้องกลับมาจัดทำงบการเงินตามหลักการปกติ บริษัทจะต้องรับรู้ผลกระทบที่ได้ “อั้น” ไว้ ขนาดไหน
.
ทั้งบริษัทและผู้ใช้งบการเงินควรต้อง Focus ประเด็นใดเป็นพิเศษเพื่อรับมือกับประเด็นดังกล่าว
.
ติดตามได้ในบทความนี้ครับ
.
(ขอบคุณสภาพวิชาชีพบัญชีฯ ที่ช่วยนำเสนอข้อมูลจาก Page Accounting Analysis ให้สมาชิกอีกหลายๆ ท่านได้ติดตามอ่านกันด้วยครับ)
.
Link Post จากสภาวิชาชีพฯ :
https://www.facebook.com/…/a.50915348…/3343801855729686/

สามารถอ่านบทความในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่
👉👉 https://www.tfac.or.th/upload/9414/WG5nI9GBzg.pdf

ธันวาคม 7, 2020
© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ