ภาวะตลาด Auditor : บริษัทจดทะเบียนไทย

[ภาวะตลาด Auditor : บริษัทจดทะเบียนไทย]

รอบนี้ขอทำให้เห็นภาพรวม และสรุปข้อสังเกตที่น่าสนใจของตลาด Auditor : บริษัทจดทะเบียนไทย ดังนี้ครับ

🔺 Big 4 (บริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่ ได้แก่ EY KPMG PWC และ Deloitte) เป็นกลุ่มผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดบริษัทจดทะเบียน
🔺 กลุ่มสำนักงานสอบบัญชี Non-Big 4 มีสัดส่วนลูกค้า Listed Company น้อยลงเรื่อยๆ ไม่ว่าจะวัดจาก Market Cap. ของบริษัทลูกค้า หรือจำนวนรายของลูกค้า
🔺 PWC และ Deloitte พยายามเบียดสัดส่วนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในตลาด Listed Company ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
🔺 ในขณะที่ EY และ KPMG พยายามรักษาสัดส่วนการเป็นผู้เล่นในตลาด Listed Company
🔺 KPMG และ Deloitte โดยเฉลี่ยแล้วรับลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ สังเกตได้จากสัดส่วน ”Market Cap” ลูกค้ามากกว่าสัดส่วน “จำนวน”ลูกค้ากว่า 3 เท่าตัว
🔺 ในขณะที่ สำนักงานสอบบัญชี Non-Big 4 รับโดยเฉลี่ยแล้วรับลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดเล็กกว่า สังเกตได้จากสัดส่วน ”Market Cap” ลูกค้าน้อยกว่าสัดส่วน “จำนวน” ลูกค้าถึง 5 เท่าตัว

มกราคม 6, 2019
© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ